Słowa są oknami lub ścianami

 • Metoda komunikacji interpersonalnej

  • Budowanie demokratycznego modelu szkoły

  • Budowanie więzi

  • Podnoszenie kultury wychowawczej szkoły

  • Podejmowanie odpowiedzialności

Programy oparte na podłożu „Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga wspierają liczne procesy zachodzące w szkołach

 

 • Budowanie demokratycznego modelu szkoły uwzględniającego potrzeby i uczucia wszystkich osób zaangażowanych w procesy edukacyjne i wychowawcze: nauczycieli, rodziców i uczniów
 • Podnoszenie kultury wychowawczej szkoły, w której do nauki motywuje wewnętrzna nagroda jaką jest zaspokojenie potrzeby nauki i rozwoju
 • Upowszechnienie postawy wzajemnego szacunku w relacjach szkolnych
 • Wyposażenie pedagogów i uczniów w umiejętność komunikowania się \ między sobą w sposób wspierający budowanie więzi
 • Zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom poprzez odkrywanie ich źródeł tkwiących w sposobach porozumiewania się
 • Promocję porozumiewania się językiem serca, poprzez dialog tak w życiu codziennym, jak i sytuacjach konfliktowych
 • Budowę kontaktu poprzez zdolność słuchania, umiejętność nazywania swoich uczuć i rozpoznawania swoich potrzeb.