• Najważniejszym zadaniem w wychowaniu dzieci jest pomoc w formowaniu pozytywnego wyobrażenia o sobie, by wytworzyły wiarę w siebie oraz poczucie, że gdy dają coś z siebie innym i przyjmują coś od innych, to jednocześnie wzbogacają siebie nawzajem.

   prof. Nada Ignjatović - Savić
 • Oferta szkoleń dla Nauczycieli

  oraz Psychologów i Pedagogów pracujących w przedszkolach o szkołach

W ramach działalności Stowarzyszenia „Wychowanie dla Przyszłości” prowadzimy szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących w przedszkolach i szkołach.  

Realizujemy innowacyjne i certyfikowane programy, które skupiają się przede wszystkim na budowaniu inteligencji emocjonalnej oraz rozwoju umiejętności komunikacyjnych.

Każde szkolenie wzbogacamy o elementy programu Porozumienie Bez Przemocy.

Szkolenia realizujemy w różnych miastach Polski po zebraniu grupy.

Współpracujemy z Ośrodkiem Wczesnej Edukacji i Rozwoju Osobistego w Ostródzie, z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (dawne Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznym i Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie).

Skontaktuj się z nami, jeżeli jesteś zainteresowany/a przeprowadzeniem szkolenia w Twojej szkole.

Zapisz się na newsletter, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zbliżających się szkoleniach.

 • Przyjaciele Zippiego

  Międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego.
  Przeznaczony dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.
 • Strażnicy Uśmiechu

  Cykl zajęć psychoedukacyjnych, składający się z dwóch części i przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat.
  Może stanowić podstawę pracy wychowawczej oraz działań profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.
 • Porozumienie Bez Przemocy

  Warsztaty komunikacji interpersonalnej oparte na metodzie Marshalla B. Rosenberga.
  Metodę można skutecznie wykorzystywać na wszystkich poziomach porozumiewania się i w najróżniejszych sytuacjach: w związkach intymnych, w rodzinie, szkole, instytucjach, terapii i poradnictwie, w negocjacjach między dyplomatami lub ludźmi interesu, we wszelkich rodzaju dyskusjach i konfliktach.
 • Czy słowa są oknami czy ścianami

  Metoda komunikacji interpersonalnej opartej na Porozumieniu Bez Przemocy.
 • Apteczka

  Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
  Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego oparty na założeniach psychologii pozytywnej, skierowany do dzieci w wieku 8-12 lat.