Porozumienie bez Przemocy

 • Metoda komunikacji interpersonalnej

  • Twórcze rozwiązywanie konfliktów

  • Dbanie o siebie i innych

  • Pogłębianie relacji

  • Podejmowanie odpowiedzialności

Metoda ta pomaga nam zmienić swój styl wyrażania siebie i słuchania tego, co mówią inni.

Zmiana następuje dzięki skupieniu uwagi na czterech obszarach

 • co spostrzegamy
 • co czujemy
 • czego potrzebujemy
 • umiejętnym kierowaniu ku innym ludziom próśb, których spełnienie może wzbogacić nasze życie.

 

Metoda ta pomoże Ci

 

 • nawiązać i utrzymać głęboki kontakt z drugą osobą
 • zaspokajać nasze potrzeby nie naruszając potrzeb innych
 • wyrażać się w pełni i szczerze
 • brać odpowiedzialność za swoje działania
 • radzić sobie z gniewem, poczuciem winy, wstydem, lękiem i frustracją
 • przekierować gniew w twórcze rozwiązanie konfliktów
 • budować rozwiązania oparte na bezpieczeństwie, szacunku i porozumieniu
 • zaspokajać podstawowe potrzeby jednostki, rodziny, szkoły i firmy,
 • okazywać więcej empatii samym sobie, inni chcą w ten sposób
 • pogłębić swoje związki osobiste
 • budować tą metodą bardziej owocne relacje z dziećmi, w pracy lub w sferze polityki.

 


Porozumienie Bez Przemocy nie jest jednak tylko językiem ani zbiorem technik werbalnych. Świadomość i intencje, którymi metoda ta jest przeniknięta, wyrazić można przez milczenie, specyficzny rodzaj obecności, a także wyrazem twarzy i gestami.

Porozumienie Bez Przemocy można skutecznie wykorzystywać na wszystkich poziomach porozumiewania się i w najróżniejszych sytuacjach: w związkach intymnych, w rodzinie, szkole, instytucjach, terapii i poradnictwie, w negocjacjach między dyplomatami lub ludźmi interesu, we wszelkich rodzaju dyskusjach i konfliktach