Przyjaciele Zippiego

program dla nauczycieli i pedagogów
 • Program promocji zdrowia psychicznego

  rekomendowany dla nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych
  • Dla dzieci w wieku 5-10 lat

   Program uczy radzenie sobie z problemami i trudnościami wieku dziecięcego.

  • Nauczyciele otrzymują

   Zaświadczenie udziału w szkoleniu oraz pakiet pomocy dydaktycznych i scenariusze zajęć.

  • Grupa 15-20 nauczycieli

   Warsztat przeznaczony jest dla grupy 15-20 nauczycieli.

  • Szkolenie trwa 16 h

   Po szkoleniu nauczyciele przygotowani są do przeprowadzenie 24 zajęć z dziećmi

 • O programie

  Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program, którego celem jest promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, poprzez rozwój ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających dobre funkcjonowanie w grupie, nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.

  Podczas zajęć dzieci słuchają opowiadań o losach trójki młodych przyjaciół. Jest wśród nich rodzeństwo Lilly i Tig, mają oni w domu patyczaka o imieniu Zippy.

  „Przyjaciele Zippiego” to program, który uczy wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. To, czego dzieci nauczą się na zajęciach, na bazie opowiadań, których słuchają, próbują przenosić do codziennego życia. Porównują uczucia bohaterów opowiadań ze swoimi.

  Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej.

  Od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest nasz partner - Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie.

 • Składowe programu:

  Każda część zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radzenie sobie ze zmianą i stratą. Każde opowiadanie jest zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków i uzupełnione zadaniami takimi jak rysowanie, odgrywanie ról i zabawy.

  Uczucia

  Dzieci omawiają uczucia - smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie tego, jak czują się w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

  Komunikacja

  W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci wysłuchiwać innych. Uczy ich jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet "ciche" dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.

  Nawiązywanie i zrywanie więzi

  Dzieci uczą się o przyjaźni - jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

  Rozwiązywanie konfliktów

  Ta część dotyczy tego, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności. Ta część w szczególności, dotyczy problemu prześladowania i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś prześladuje je lub kogoś innego.

  Przeżywanie zmiany i straty

  Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych, jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, że śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, to jednak małe dzieci bardzo rzadko tak uważają. Chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wydać się to zaskakujące, ale jest ono często określane jako najowocniejsze spotkanie z całego programu.

  Dajemy sobie radę

  Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się: znajdowania różnych sposobów radzenia sobie, pomagania innym, adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.

 • Program Zippiego uczy dzieci:

   

  • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać 
  • Jak mówić to, co chce się powiedzieć 
  • Jak słuchać uważnie 
  • Jak prosić o pomoc 
  • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie 
  • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem 
  • Jak mówić przepraszam 
  • Jak radzić sobie z prześladowaniem 
  • Jak rozwiązywać konflikty 
  • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią 
  • Jak adaptować się do nowych sytuacji 
  • Jak pomagać innym
  • Rekomendacje

   W dniu 30 lipca 2013 Program Przyjaciele Zippiego uzyskał Rekomendacje od Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i został wpisany na listę Rekomendowanych Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.

  • Uwaga!

   Program mogą realizować jedynie osoby przeszkolone!!!

 • Prowadząca szkolenie
  • Maria Skowrońska

   Prezes Stowarzyszenia „Wychowanie dla Przyszłości”. Socjoterapeutka, nauczycielka dyplomowana, wieloletnia Inspektorka Oświaty i Wychowania, dyre

   ...

Przyjaciele Zippiego – nabór otwarty

 


Termin: 26-27.10.2018
Czas szkolenia - 12 godzin, /piątek po południu i sobota/
Miejsce: Gdańsk - dokładny adres podamy po zebraniu minimalnej liczby uczestników.

 

Cena szkolenia 500 zł/brutto/ od osoby zawiera:


- dwudniowe szkolenie, przygotowujące nauczycieli do realizacji programu - 12h,
- pakiet materiałów metodycznych zawierających scenariusze zajęć do prowadzenia zajęć z
dziećmi/uczniami,
- pomoce - 30 kompletów do realizacji zajęć z dziećmi,
- wskazówki dla nauczyciela
- zaświadczenia dla nauczycieli o ukończeniu szkolenia wydane przez Centrum Pozytywnej Edukacji
w Warszawie - Koordynatora krajowego,
- Materiały na CD
- kawa, herbata.


Warunki uczestnictwa:

Maksymalna ilość uczestników szkolenia to 18 osób.

Minimalna liczba uczestników, by szkolenie mogło się odbyć to 14 osób.

Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w ciągu 5 dniu od momentu otrzymania wiadomości z potwierdzeniem zapisu i szczegółami płatności.

Rezygnacja ze szkolenia ze zwrotem zaliczki jest możliwa na 10 dni przed datą szkolenia (w późniejszym terminie zwrot kosztów jest możliwy o ile uda nam się znaleźć osobę na to miejsce).

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W takim wypadku wpłacone zaliczki zostaną zwrócone.

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

Chcesz zamówić szkolenie grupowe we wskazanym przez Ciebie terminie?

Zamówienie na grupowe szkolenie - grupa 16-18 osób - należy przesłać mailem - listę uczestników i dane placówki (KARTA ZGŁOSZENIA) lub tel. 667 866 863

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Informacje o programie są zamieszczone na stronach: http://pozytywnaedukacja.plwww.ore.edu.pl; www.kbpn.gov.pl;  www.parpa.pl