Lęk u dzieci

marzec 2017
Lidia Brzezicka Lidia Brzezicka

Lęk u dzieci

Psychologowie zauważają, że następuje coraz większy wzrost lękliwości wśród dzieci. Decyduje o tym nie tylko zwiększona liczba niebezpieczeństw współczesnego świata, ale również dostęp do złych informacji przekazywanych przez telewizję i Internet. Informacje te pojawiają się każdego dnia. Jednocześnie lęk towarzyszy także rodzicom martwiącym się o przyszłość swoją i dzieci, którzy obawiają się niestabilności gospodarczej.

Dzieci nie potrafią skutecznie wyrażać swojego strachu, bo nikt im nie pokazuje jak to robić. Przykładem takiego zachowania jest postawa na „nie” bez podania powodu. A ten powód jest, bo dzieci unikają tego co je przeraża. Rodzice mają dylemat, jak postępować w takich sytuacjach – czy próbować pomóc pokonać ten strach, czy zwyczajnie odpuścić.


Jaka jest prawidłowa postawa rodzica wobec lęku u dziecka? To stopniowe zachęcanie do dalszej aktywności oraz bardzo wiele pracy z dzieckiem. Wykazywanie się empatią i towarzyszenie w codziennych, trudnych dziecięcych sprawach.


Reakcja na lęk u dziecka to często złość i agresja. Pod tym zewnętrznym zachowaniem kryje się bezsilność, samotność, niepewność, brak wiary we własne możliwości, wstyd, smutek. Agresja to komunikat obronny przed tym co nieznane – dokładnie dręczące dziecko emocje, których nie rozumie albo się ich boi. Dla osób z otoczenia takiego dziecka, to tylko zła postawa, którą należy ukarać. A przyczyna nadal pozostaje nieodkryta.
Podatność na strach jest większa u dzieci mających wysoki poziom reaktywności emocjonalnej. Cecha ta powoduje, że już od urodzenia takie osoby są bardziej wrażliwe na bodźce zewnętrzne i potrzebują więcej czas na uspokojenie się. Reagują więc strachem prowadzącym z czasem do zaburzeń lękowych.


Najgorszą rzeczą jaką mogą zrobić rodzice, to uznanie, że strach dziecka nic nie znaczy. Wtedy nie będzie miało ono powodu, by im ufać.

Autor: Lidia Brzezicka


Źródła:


M. Stańczyk, Lęk bywa zaraźliwy, „Coaching” nr 2/2016(35), s.46-49.
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=190, [dostęp na dzień 22.02.2017r.]

Aktualne zapisy
Cele wychowania, ich zmienność i przyszłość Wpływ żałoby na dziecko